ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วบผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2556,23:15  อ่าน 1182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ประจำปี 2556
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2556,23:15   อ่าน 1182 ครั้ง