ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812885180
อีเมล์ : kruvee108@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:53  อ่าน 1427 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนดีศรีหริภุญชัย
รายละเอียดผลงาน
ได้รับประกาศเกียรติคุณ ของจังหวัดลำพูน  ยกย่องเป็นคนดีศรีหริภภุญชัย  ปี 2554
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:53   อ่าน 1427 ครั้ง