ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812885180
อีเมล์ : kruvee108@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:51  อ่าน 1421 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทผู้สอน
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลเป็นครูดีเด่น ประเภทสายผู้สอน ของสมาคมและกลุ่มโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดทั่วประเทศ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:51   อ่าน 1421 ครั้ง