ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายครรชิต สุขสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2561,00:34  อ่าน 111 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ประจำปี 2556
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2561,00:34   อ่าน 111 ครั้ง