ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,14:25  อ่าน 234 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec teacher award 2017)
รายละเอียดผลงาน
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบประกาศเกียรติคุณนี้ให้เพื่อแสดงว่า นายอาทิตย์ วันเวียง ได้รับคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec teacher award 2017) เนื่องในงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,14:25   อ่าน 234 ครั้ง