ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น(Opec teacher award 2017)
ชื่ออาจารย์ : นายอาทิตย์ วันเวียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,14:25  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วบผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2556,23:15  อ่าน 1067 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายสรสิช นวลศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,22:01  อ่าน 1044 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับ ม.5
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2555,13:41  อ่าน 1315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:54  อ่าน 1642 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีหริภุญชัย
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:53  อ่าน 1256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:51  อ่าน 1254 ครั้ง
รายละเอียด..