ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางธัญวรัตน์ มีพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,16:50  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายครรชิต สุขสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2561,00:34  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย มาไกล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,22:01  อ่าน 1317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2555,13:41  อ่าน 1641 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีแผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:54  อ่าน 2058 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คนดีศรีหริภุญชัย
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:53  อ่าน 1505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประเภทผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นายวีระเดช ปาระมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2555,19:51  อ่าน 1503 ครั้ง
รายละเอียด..