โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,12:00  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..