ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ตัวแทนนักเรียน
รายละเอียดผลงาน
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงาน การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระดับประเทศระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกรได้รับรางวัล ดังนี้
1.โครงงานหน้าต่างบานเกล็ด ปิดเปิดได้โดยน้ำฝน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 20,000.- บาท นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1.สามเณรเดชา การะทอง 2. นายภูวนาท ผดุงพันธ์ 
3.นายณัชพล การิน โดยมีคุณครูประกิต บุญอิน เป็นที่ปรึกษาโครงงาน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2556,15:04   อ่าน 642 ครั้ง