โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่