ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 58) 04 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูสอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (อ่าน 146) 13 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (อ่าน 920) 21 ก.ย. 61
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 200) 15 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (อ่าน 294) 03 ก.ค. 61
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 339) 16 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูสุขศึกษาและครูภาษาไทย (อ่าน 317) 07 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูสอนวิชา คณิตศาสตร์ (อ่าน 298) 07 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 388) 11 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสุขศึกษา (อ่าน 340) 23 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 630) 01 มี.ค. 61
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมโรงเรียนเก่า -นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ศิษย์เก่าเมธี(เ (อ่าน 1097) 25 พ.ย. 57
รายนามผู้บริจาคทุนอาหารกลางวันถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร ติดต่อเป็นเจ้าภาพโดยตรงได้ที่ 1. (อ่าน 934) 26 ส.ค. 57