ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายวิทย์-คณิตฯ
กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์-คณิต ครั้งที่2 โรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย"ลำพูน ณ วัดพระธาตุทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,12:00   อ่าน 440 ครั้ง