โรงเรียนเมธีพิทยา
9/2 หมู่ที่ 7  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ภาพกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ในระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว
กรมรบพิเศษที่ ๔ ค่ายสฤษดิ์เสนา  ตำบลวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,13:42   อ่าน 249 ครั้ง