ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.51 KB 26
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 26 มิ.ย.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.45 KB 45
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.77 KB 38
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 word Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 42
รายชื่อแบบกรอกเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อัพเดทเมื่อ 7 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 586.08 KB 287
แบบกรอกเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 157
แบบกรอกเกรดผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 193
แบบฟอร์มหัวกระดาษข้อสอบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 239
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.26 KB 139
แผนจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.38 KB 145
แผนจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 145
ข้อบังคับคุรุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.18 KB 114
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.43 MB 1386
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 194
วิธีการกรอกเกรดนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 400
รายชื่อนักเรียน ปี 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 331