ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.51 KB 37
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 26 มิ.ย.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.45 KB 75
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.77 KB 43
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 word Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 48
รายชื่อแบบกรอกเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อัพเดทเมื่อ 7 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 586.08 KB 302
แบบกรอกเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 167
แบบกรอกเกรดผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 203
แบบฟอร์มหัวกระดาษข้อสอบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 244
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.26 KB 144
แผนจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.38 KB 157
แผนจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 152
ข้อบังคับคุรุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.18 KB 123
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.43 MB 1398
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 202
วิธีการกรอกเกรดนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 414
รายชื่อนักเรียน ปี 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 338