ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 220.51 KB 13
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล 26 มิ.ย.60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 181.45 KB 21
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.77 KB 13
ตัวอย่างหัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 word Word Document ขนาดไฟล์ 40.58 KB 23
รายชื่อแบบกรอกเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อัพเดทเมื่อ 7 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 586.08 KB 275
แบบกรอกเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 143
แบบกรอกเกรดผลการเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.09 MB 179
แบบฟอร์มหัวกระดาษข้อสอบของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 219
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.26 KB 116
แผนจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682.38 KB 121
แผนจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 122
ข้อบังคับคุรุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.18 KB 102
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.43 MB 1374
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 180
วิธีการกรอกเกรดนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 384
รายชื่อนักเรียน ปี 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 314