ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
335 ถ.รอบเมืองใน   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-560986
Email : metheewudthikorn@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :