ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 96 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุวรรณ สุวรรณา (ไหม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 42 หมู่ 8 ตำบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 084-6112667
อีเมล์ : maiooo0033@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรัญญู ไทยดำรงค์ (เบลล่า)
ปีที่จบ : 54   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 201 ม.4 บ.หลุก ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0842220585
อีเมล์ : belleiia_55@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศักดิ์ชัย นองสมุทร (ต้น)
ปีที่จบ : 54   รุ่น : 54 สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 127 ซ 9 ถนนจามเทวี ต ในเมือง อ เมือง จ ลำพูน
เบอร์มือถือ : 085 8681540
อีเมล์ : sakchainong@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพงษ์ สิมะพรม (เอฟ)
ปีที่จบ : 54   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 264 ม.4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 089-7010685
อีเมล์ : ne_monf@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ถาตุ้ย (มาร์ท )
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐยาปัญจภัทร
ที่อยู่ : 157 หมู่ 11 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
เบอร์มือถือ : 0855270019
อีเมล์ : bboymart20@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิวัฒน์ วรรณภิระ (บาส)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : -
ที่อยู่ : 34/5 ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เบอร์มือถือ : 0866711796
อีเมล์ : baslovejaja@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม งามเมืองสกุล (โดม)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : -
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เบอร์มือถือ : 0896359938
อีเมล์ : udom4437@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ร.ท.ธีระพันธ์ เขียวศรีณี (แดง)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 23
ที่อยู่ : สนภ.3 นทพ. บ้านดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0817646909
อีเมล์ : remote094@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก (นาจ)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 17815
ที่อยู่ : 89/1 บ้านศรีดอนตัน ม.11 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 086-9121689
อีเมล์ : amnart_s@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิสิฐ แก้ววงค์ (อุ๊ด)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
ที่อยู่ : 18 ม.4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : pisit2519@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สรรเพชร วงศ์วาร (ต้อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 59
ที่อยู่ : 14/1 ตในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 086-7328352
อีเมล์ : sp_wy11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมพงษ์ ภู่ระหงษ์ (ช้าง อู้ด)
ปีที่จบ : 2517   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 119/19 ม.4 ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
เบอร์มือถือ : 0877482724
อีเมล์ : pongzazzns2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม