ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 96 คน
ชื่อ-นามสกุล : พระพงศกร ภทฺทเมธี (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 62
ที่อยู่ : 30 หมู่ 6 วัดศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0865861825
อีเมล์ : noung1122@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธรรมนูญ มหาไม้ (บิ๊ก )
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 127 วัดบัวบก ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0837660185
อีเมล์ : big_love_502@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาชัยนรินทร์ ต๊ะตา (ออฟ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 62
ที่อยู่ : 140 หมู่ 8 วัดดงฤาษี ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เบอร์มือถือ : 0877876237
อีเมล์ : aof_505@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระนันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก (คำนวน) (ตุ๊โอม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 60
ที่อยู่ : 57 วัดสวนดอก ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 084-3663223
อีเมล์ : nanta_pikkoo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระอดุลวิทย์ ปิจจะ(เหมวณฺโณ) (พระแบงค์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : วัดสวนดอก อ.เมืองลำพูน
เบอร์มือถือ : 0826287156
อีเมล์ : Mcu2534@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนกร ฝั้นพรม (เกมส์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 414/2 หมู่ 1 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0814696824
อีเมล์ : spoykey@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระฉกาจ ชยาลงฺกาโร (สวาตุ๊เจ้าต่อ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : วัดเทพกุญชร 130 ม.7 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
เบอร์มือถือ : 084-4817615
อีเมล์ : chayalang_kar13@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นฤเบศร์ ถาวร (เเซม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : สารานิยากร
ที่อยู่ : 63 หมู่1 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่50190
เบอร์มือถือ : 0932729795
อีเมล์ : highsam1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ไกรมาศ (โตโต้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 44 หมูที่6 บ้านสันป่าสัก ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 083-202-8812
อีเมล์ : Too_In_Mt@Hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นพรัตน์ จันต๊ะรังษี (ตูมตาม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 107 หมู่.8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0869151776
อีเมล์ : toomtam1776@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระปรัชญา ปญฺญาภรโณ (ใจกาศ) (tum)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 1 หมู่4 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0904685585
อีเมล์ : someone_90@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระสมเกียรติ กิตฺติธมฺมวํโส (ณะใจ) (ขลุ่ย)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : สารานิยากร
ที่อยู่ : วัดหนองตอง เลขที่188 หมู่ที่3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
เบอร์มือถือ : 0612678989
อีเมล์ : som_mt_@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม