ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 96 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศตวรรษ สุรินต๊ะ (เอม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 62
ที่อยู่ : 7/2 หมู่ 6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0831531853
อีเมล์ : m17satawat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต ทุนกาศ (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐยาปัญจภัทร
ที่อยู่ : 31 ม.5 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0805002774
อีเมล์ : tarohero_lpn@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทนงศักดิ์ จันทร์ตา (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 70/1 ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 087-1903923
อีเมล์ : benyuk99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย เอกลักษณ์ เจริญยิ่ง (เอก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 160/1 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0882512493
อีเมล์ : eak_ka_lak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : chaitawat nanjitsak (TUM)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 11 หมู่ 9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 080-7905007
อีเมล์ : chaitawat5007@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วรวัฒน์ กันทา (กัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 89 หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
เบอร์มือถือ : 0821832388
อีเมล์ : vorawat1321@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปัณณธร แจ้งประโคน (โคล่า)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 1 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
เบอร์มือถือ : 093-3021863
อีเมล์ : colalove001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิยะนันท์ กาญฺจนวาที (ภิญโญจิตร) (เบย์รี่)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 95 หมู่4 วัดประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0805030406
อีเมล์ : meattitude@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เฉลิมชัย กรุงนะ (แซมมี้)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 15/3 ม. 8 ต. บ้านแป้น อ. เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0881395276
อีเมล์ : krung_na@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพงษ์ จันตัน (อั๋น)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง 100 ม.7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
เบอร์มือถือ : 0806703430
อีเมล์ : hongjeoun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระปรีชา ปญฺญากิตฺติวฑฺฒโณ (พรหมกันทา) (เค)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 62
ที่อยู่ : วัดน้ำโค้ง
เบอร์มือถือ : 0846680131
อีเมล์ : ka_25_33_ka@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรทรงพล มะโนเสาร์ (พีช)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 66
ที่อยู่ : วัดทาป่าเปา เลขที่ 11 หมูที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เบอร์มือถือ : 0857085725
อีเมล์ : songpol_za@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม