ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 96 คน
ชื่อ-นามสกุล : พระเกรียงศักดิ์ กลฺยาณเมธี (ธารณะ) (เฮียหมู)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 23 วัดช่างฆ้อง ถ.จิตวงค์พันธ์รังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0806801291
อีเมล์ : kitti_1991lp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พลชัย ผาติรัตน์สิริกุล (pee)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านโป่งสา
เบอร์มือถือ : 0870000000
อีเมล์ : pon_pjang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยณับ ตาโมง (โอ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 113/3 ม.5 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0810339190
อีเมล์ : lanna_lamphun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชญานนท์ ไชยเมืองยอง (แชมป์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 62
ที่อยู่ : 51 ม.3 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
เบอร์มือถือ : 086-7294507
อีเมล์ : c_champ_py@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไตรภพ วันละคำ (บิ๊ก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 64/1 หมู่3 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0801228575
อีเมล์ : bigger73mju@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชา กล้ายิ่ง (บอย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 102/3 หมู่ 11 ต.ศรีบัวบาน อ. เมื่อง จ. ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0895526311
อีเมล์ : e51171645@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ วันดี (เจน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 42/2 หมู่6 บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0912976233
อีเมล์ : janenilo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล แสงบุญ (Bas)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 173/1 หมู่2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 084-4879179
อีเมล์ : bass.pop.9@facebook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพงษ์ ใจเมือง (เบลล์)
ปีที่จบ : 25550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 79/4 หมู่3 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0824017944,0842226864
อีเมล์ : seesron1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วุฒิพงค์ ณะวงค์ (วันใหม่)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 70/4 หมู่3 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เบอร์มือถือ : 0845246647
อีเมล์ : wutipong_mai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรศักดิ์ มะโนใจ (โอ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 36 หมู่5 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
เบอร์มือถือ : 0913021020
อีเมล์ : freedomaes_satan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรพจน์ จันทร์สวะ (นุ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 270/1 หมู่ 5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0814237385
อีเมล์ : nu_wrp_jsw@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม