ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 96 คน
ชื่อ-นามสกุล : สิบตรีอานนท์ ยะพรม (tu้)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 163/3ม.5 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0870000000
อีเมล์ : army.pk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เศกสิทธิ์ สารศักดิ์ (มิืน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 66
ที่อยู่ : 3/1 หมู้ที่3 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0855985761
อีเมล์ : sarasak05@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ดนัย หนา (Ice)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 112 วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์มือถือ : 0905959561
อีเมล์ : ashito104@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาณุวัส เป้าฟัก (มาร์คกี้)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 98 หมู่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เบอร์มือถือ : 0832088485
อีเมล์ : markey_so_good@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปกรณ์เกียรติ ขัดเรือง (วาย )
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 7 ม.18 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0851062806
อีเมล์ : way_za55@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อนุชา เสนา (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 15 ม.4 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0838668239
อีเมล์ : spirit_za@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิกร แสงศรีจันทร์ (ใหม่)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 286 ม.3 ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง จ. ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0871919911
อีเมล์ : clarinet_mai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : teerawait kaithin (ben)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 247 หมู่ 14 บ้านศิวิไล ต.ฝายวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
เบอร์มือถือ : 0811677838
อีเมล์ : mt_0849386912@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ฤทธิไกร แสงปัน (แดน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 29 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
เบอร์มือถือ : 0832005217
อีเมล์ : ritthikrai.sp@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สรศักดิ์ อ้วนล้วน (เอโบ้)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 63 หมู่8 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
เบอร์มือถือ : 0946345560
อีเมล์ : abo.sotus78@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุกร จี่เรือน (เบนซ์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 66
ที่อยู่ : 120 ม.4 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เบอร์มือถือ : 082-6236268
อีเมล์ : conun_carf@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาคิม ศรีเจริญกุล (ตงตงฉี)
ปีที่จบ : 55   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 113/2 ม.4 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
เบอร์มือถือ : 0904718021,0827597036
อีเมล์ : Phakhim@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม