ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 96 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศักดา มูลโลก (ฟลุ๊ค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : วัชรเมธาสิทธิ์ 67
ที่อยู่ : 100/1 ม.4 ต.ศรีบัวบาล
เบอร์มือถือ : 0802271416
อีเมล์ : fiuk789a@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วงค์ใจ (โรจน์)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
ที่อยู่ : 212 หมู่ 14 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
เบอร์มือถือ : 0813862459
อีเมล์ : wirodwongjai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภานุวัฒน์ ละละ (ก๊อป ก๋วย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 84/2 ม.14 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 0932324460
อีเมล์ : golf_mt123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภกิจ พิชัยธรรม (เดย์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
ที่อยู่ : 104 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0930382910
อีเมล์ : meen_1-1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชวัธชัย สุวรรณอำไพ (ต้น)
ปีที่จบ : 48   รุ่น : .-
ที่อยู่ : 42 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 093 -2910792
อีเมล์ : ton_vere_ @hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยรรยง เที่ยงเมือง (รุจน์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
ที่อยู่ : 112 ม.5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เบอร์มือถือ : 090-6724447
อีเมล์ : ruteyanyong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิรัชภัทร ชมภูถี (bunt)
ปีที่จบ : 51   รุ่น : 51
ที่อยู่ : คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 080700000
อีเมล์ : jirachapat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนาคาร ดวงแก้ว (แบงค์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 81/3 หมู่4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0847397746
อีเมล์ : tha_nakran_s_y@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จักร์กฤษณ์ ทิพย์อุโมงค์ (โอ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 59
ที่อยู่ : 159/1 ม.8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
เบอร์มือถือ : 088-4305360
อีเมล์ : www.ot1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชิต พิงคะสัน (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 61
ที่อยู่ : 98 หมู่ที่ 10 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
เบอร์มือถือ : 093-1345311
อีเมล์ : iqarm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระกิติพงษ์ ฐิตวีโร (ตุ๊เจ้าหนิง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 59
ที่อยู่ : วัดม่วงพี่น้อง ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0843717827
อีเมล์ : titaveero_cm@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชลวิทย์ ปันสัก (น้องบีท)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : สัฏฐญาปัจภัทร
ที่อยู่ : 153 ม.2 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์มือถือ : 0829309340
อีเมล์ : love_beet_za@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม