ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยรรยง เที่ยงเมือง (รุจน์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 63
อีเมล์ : Ruteyanyong@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เจียไต๋จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการเขตขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 299-301ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 พ.ค. 2561,16:07 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.136.87


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล