ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ฤทธิไกร แสงปัน (แดน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : เมธีภิวัฒน์
อีเมล์ : Ritthikrai.sangpun@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพันทหารสื่อสารที่ 23
ตำแหน่ง : สิบตรีกองประจำการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 3/003 กองพันทหารสื่อสารที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ต.ค. 2560,02:00 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.248.139


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล