ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประดิษฐ์ สินธุกนก (บอล)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : superball.mtutd@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : King Intelligent Technology Co.,Ltd
ตำแหน่ง : Technical Support
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บางกอกน้อย กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 เม.ย. 2560,14:56 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.199.40


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล