ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชวัธชัย สุวรรณอำไพ (ต้น)
ปีที่จบ : 48   รุ่น : .-
อีเมล์ : ton_vere_ @hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004120896873
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานประจำหน่วยผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.พ. 2557,18:25 น.   หมายเลขไอพี : 165.197.104.201


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล