ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรัชภัทร ชมภูถี (bunt)
ปีที่จบ : 51   รุ่น : 51
อีเมล์ : jirachapat@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากกและแม็คซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 พ.ย. 2556,14:55 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.159.128


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล